veranderingen_DiSC_personality

Veranderen wil je altijd graag doen met zo min mogelijk weerstand. En toch weet je dat weerstand niet te voorkomen is. Dat betekent dat je je moet verdiepen in de verandering: het waarom en het doel van de verandering. Daarnaast moet je je ook verdiepen in je team: wie zitten er in mijn team en hoe kan ik deze mensen meenemen in de verandering? Hiervoor maak ik gebruik van het DiSC personality model.

DiSC personality model

Kort samengevat richt het DiSC personality model zich op vier type persoonlijkheden. Denk nou niet direct: “Daar heb je weer zo’n hokjesmodel”. Want dit model gaat veel verder dan in hokjes denken. Als je het model goed toepast tenminste. In het model wordt onderscheid gemaakt tussen extraverte en introverte persoonlijkheden en tussen taakgerichte en relatiegerichte persoonlijkheden. Die scheidslijnen zorgen voor vier vlakken met de kleuren rood, geel, groen en blauw. Primaire kleuren en primaire persoonlijkheden. Dit betekent dat iemand nooit 100% rood is en ook nooit 100% blauw. Wel heeft iedereen een primaire voorkeur voor zijn of haar gedrag als het aankomt op bepaalde dingen. Hieronder een voorbeeld van het model.

DiSC_personality_model

De vier persoonlijkheden hebben naast een kleur ook een titel. Ben je extravert en taakgericht dan heb je een dominante persoonlijkheid, ben je extravert en relatiegericht dan heb je een invloedrijke persoonlijkheid, introvert en relatiegericht geeft je een stabiele persoonlijkheid en als laatste leidt introvert en taakgericht gedrag tot een consciëntieuze persoonlijkheid. Als je kijkt naar veranderingen dan betekent dit eigenlijk heel simpel dat alle vier de types anders omgaan met een verandering. Als manager is het dus heel fijn als je weet waar in het model jouw medewerkers zich bevinden. Op die manier heb je aanknopingspunten voor hoe je elke medewerker mee kunt nemen in een verandering en zul je ook beter begrijpen waarom een medewerker reageert zoals deze reageert. Hierna volgen per type mijn tips.

Het dominante DiSC type alias rode Rita

Rita is een doener die behoefte heeft aan duidelijkheid en leeft in het hier en nu. Vaak ongeduldig en soms ook bozig of zelfs hard en te fel. Rita is nuchter, praktisch en past zich snel aan tijdens een verandering. Ze is een keiharde werker die effectief is en achterstanden kan inlopen. Zolang er maar duidelijkheid is zal Rita resultaten willen boeken en beter willen worden ook als ze moet veranderen.

Stress krijgt Rita van onduidelijkheid, het ontbreken van gedeelde doelen en het gebrek aan benodigde middelen. Dan wordt ze cynisch, krijgt ze “slechte humor”, wordt ze soms zelfs somber. In het ergste geval zal ze gaan saboteren.

Maak Rita tijdens een verandering verantwoordelijk voor de voortgang van de verandering. Geef haar duidelijke opdrachten en taken. Daag haar uit omdat je weet dat zij zich focust op resultaat. Deel resultaten met haar en motiveer haar om zichzelf te verbeteren. Geef Rita de ruimte om te scoren dan zal ze veranderen èn ambassadeur worden.

Het invloedrijke DiSC type alias gele Gijs

Gijs is een creatieve bedenker die behoefte heeft aan vrijheid en autonomie. Vaak nieuwsgierig en vrolijk maar ook chaotisch en onrustig. Gijs heeft heel veel ideeën maar maakt lang niet alles af. Als je wilt veranderen dan kan hij je helpen met het bedenken van creatieve oplossingen. Gijs is een idealist en inspireert graag zijn collega’s. Zijn collega’s worden dan ook vaak blij van hem.

Stress krijgt Gijs van controle en beperking. Hij vindt het onprettig om verantwoording af te leggen en gecontroleerd te worden. Dan wordt hij onrustig en gunt hij zichzelf geen rust/pauze. In het ergste geval maakt hij dan te lange dagen.

Vertel Gijs wat de bedoeling is van de verandering en deel je ambitie met hem. Inspireer hem en zorg dat hij bevestiging krijgt van klanten en collega’s zodat hij de toegevoegde waarde van zijn invloed kan erkennen. Bespreek duidelijk de principes en laat zien dat de verandering werkt. Laat je Gijs meedenken dan zal hij ook mee veranderen.

Het stabiele DiSC type groene Gina

Gina is een verbinder die behoefte heeft aan vertrouwen en waardering. Gina kijkt vaak terug naar het verleden en blijft ook vrij snel in het verleden hangen. Ze is gevoelig, rustig, vriendelijk en heeft veel aandacht voor het welzijn van haar collega’s. Toch kan ze ook manipuleren en voor verdeling zorgen als haar iets niet aanstaat. In een verandering is Gina vaak traag. Ze hecht veel waarde aan een goede teamsfeer en tevreden klanten, daarvoor wil ze wel veranderen.

Stress krijgt Gina van een onveilige zakelijke werkomgeving en directieve sturing. Dan zal ze of gaan stoken en zorgen voor verwarring en verdeeldheid of vage klachten hebben en zich in het ergste geval zelfs ziekmelden.

Praat met Gina over waarden van de verandering en vertaal die waarden naar de wenselijke houding en bijbehorend gedrag. Op die manier weet zij wat er van haar gevraagd wordt en kun je hierover met haar in gesprek blijven. Waardeer haar en complimenteer haar en gebruik zeker geen machtsmiddelen. Door het samen-gevoel te versterken krijg je Gina mee in een verandering.

Het stabiele DiSC type blauwe Brahim

Brahim is de denker die altijd op zoek is naar zekerheid. Brahim is trots op zijn werk en wil graag zijn goede naam behouden. Hij heeft veel kennis en structuur in zijn werk en leven. Brahim is beleefd en formeel, soms zelfs afstandelijk. Door zijn gestructureerde manier van werken kan hij goed dingen vastleggen. Aan de andere kant is Brahim vaak niet zo flexibel en kan hij zelfs de sfeer verzieken als hem iets niet aanstaat. Vanuit zijn drang naar perfectie wil hij wel altijd verbeteren.

Stress krijgt Brahim als er onduidelijkheid is want dan wordt hij onzeker. Ook een directieve benadering vindt hij vaak onprettig. Dit uit zich dan in ruzie, negeren, niet meer communiceren of in het ergste geval bureaucratische spelletjes spelen.

Maak Brahim duidelijk wat hij kan verwachten van de verandering. Deel plannen om te veranderen en stippel de route voor hem uit. Geef hem informatie gebaseerd op feiten en wees duidelijk in WAT we gaan doen. Brahim vindt het prettig als hij de ruimte krijgt om mee te denken over HOE we het gaan doen. Maak gebruik van zijn kennis en structuur en Brahim zal meegaan in de verandering.

En nu verder

Ik ben bezig met een toolkit waarin de informatie uit het DiSC personality wordt gekoppeld aan veranderen, communiceren en optimaliseren in combinatie met situationeel leiderschap. Klinkt ingewikkeld misschien maar dat valt heel erg mee. Vraag je je nou af waarom ik het heb over rode Rita, gele Gijs, groene Gina en blauwe Brahim? Dat wordt vast duidelijk als je onderstaand overzicht nog een keer bekijkt. Mocht je dit plaatje in een ander formaat of bestandsvorm nodig hebben neem dan contact met mij op.

DiSC_personality_veranderen

Nou ik hoop dat je iets hebt aan deze blog vol met informatie over medewerkers meenemen in een verandering. Mocht je meer willen weten of mocht ik jou kunnen adviseren of ondersteunen op het gebied van veranderen, communiceren en optimaliseren? Neem dan contact met mij op via debby@changethehabit.nl of 0031612767967.

Comments are closed.