beginnende_manager

Eindelijk heb je de stap gemaakt. Je wordt een beginnende manager! Laten we dit direct even terugspoelen: je wordt geen manager maar krijgt een leidinggevende functie. Of toch niet? Dat is de vraag. Wat mij betreft zijn jouw leiderschapskwaliteiten onderdeel van jouw persoonlijke identiteit. En die leiderschapskwaliteiten maken dat jij geschikt bent voor de functie van manager. Dus je bent altijd al een manager of een leider of een baas. En nu krijg je dan ook een functie die bij jouw kwaliteiten past. En dan?

De eerste periode als beginnende manager

Zodra je je eerste leidinggevende functie in de pocket hebt verandert er natuurlijk veel voor jou. Je krijgt veel nieuwe informatie en leert waarschijnlijk veel nieuwe mensen kennen. Het geeft energie en kost energie. Om die eerste periode goed door te komen heb ik 3 tips:

Tip 1: Doe eens gek en luister naar het oude bloed

Hoe vaak gebeurt het niet dat er een (nieuwe) beginnende manager binnenkomt in een organisatie die niet alleen nieuw is maar ook nieuwe ideeën heeft. Dat gedeelte van die nieuwe ideeën is natuurlijk goed. Dat gaat om jouw eigen inbreng en dat mag. Maar doe eens gek en luister ook naar de ervaren managers die je om je heen hebt. Zo dom zijn die nog niet. Gebruik de ervaringen, ontwikkelpunten en tips van die ervaren managers op een positieve manier en doe als startende manager je voordeel met hun wijsheid.

Tip 2: Beter geen belofte dan een gebroken belofte

Medewerkers verwachten vaak veel van (nieuwe) beginnende managers. Ze hebben ideeën over hoe het allemaal anders en beter kan en zullen die ideeën met jou gaan communiceren.  En wat doe jij dan? Jij gaat actief aan de slag en krijgt veel positieve energie van al die input. Super! Maar bedenk je dan goed wat je zegt en wat je doet. En besef je vooral ook goed wat je belooft. Beloof geen dingen die je (misschien) niet na kunt komen. Een stukje zelfbescherming en bescherming van je reputatie zeg maar.

Tip 3: Zonder verleden geen heden

Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de medewerkers die liever willen dat alles bij het oude blijft. En dan? Natuurlijk is het jouw taak als beginnende leidinggevende om te kijken waar er ruimte is voor verbetering. Je krijgt input of tips van jouw medewerkers en collega managers of via andere kanalen. Doe goed onderzoek als beginnende manager en breng in kaart welke ontwikkelpunten er zijn. Als je dit doet, doe dat dan ook vooral met beleid. Heb respect voor het verleden zodat je de ruimte krijgt om aan de toekomst te werken.

Wat te doen als beginnende manager?

Als beginnende manager komt er veel nieuwe informatie op je af. Dan is het handig dat je overzicht houdt met betrekking tot de bedrijfsvoering. Daarom nu een aantal tips die daar betrekking op hebben:

Tip 4: Zoek uit welke doelen de organisatie of afdeling heeft

Door duidelijkheid te hebben over de doelen kun je als beginnende manager eenvoudiger beslissen wat jouw team of afdeling nodig heeft. En dan kun je ook onderzoeken wat jouw bijdrage kan zijn voor wat betreft de ontwikkelpunten van het team of de afdeling. Dit zorgt voor structuur en overzicht.

Tip 5: Zorg voor een effectieve communicatie

Ik schrijf expres niet goede communicatie want wat jij goed vindt is misschien iets anders dan wat ik goed vind. Zorg ervoor dat jouw medewerkers weten wat de bedoeling is bij de uitvoering van hun werk en geef zelf het goede voorbeeld. Doe het bijvoorbeeld voor. Laat de medewerkers daarna zelf aan het werk en geef dan opbouwende feedback. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het soort organisatie maar het goede voorbeeld kun je overal geven.

Communiceer ook effectief in overleggen en via de mail. Zorg dat de boodschap duidelijk is en toets ook of de boodschap duidelijk is overgekomen. Vraag feedback. Op die manier ontwikkel je jezelf in je communicatie en voorkom je miscommunicatie of verkeerde interpretatie van belangrijke informatie.

Tip 6: Werk SMART

Mocht je afspraken maken met betrekking tot de doelen van je afdeling of team dan is het handig om deze doelen zo SMART mogelijk te formuleren. Dit helpt je als startende manager met het structureren en monitoren van ontwikkelpunten. Natuurlijk is SMART formuleren niet alleen voor beginnende managers belangrijk maar ook voor ervaren managers. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel/Ambitieus, Relevant/Realistisch en Tijdsgebonden.

Je persoonlijke ontwikkeling als beginnende manager

Je bent nooit maar dan ook nooit uitgeleerd. En om die reden is het zo enorm belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Ook al heb je het gevoel dat je het te druk hebt voor je eigen ontwikkeling. Dus hier een paar tips:

Tip 7: Leer jezelf kennen

Zorg ervoor dat je jezelf beter leert kennen met behulp van een coach. Wie ben jij? Wat drijft jou? Wat zijn je sterke punten en wat zijn je ontwikkelpunten als beginnende leidinggevende? Door structureel in gesprek te gaan met een coach heb je een stok achter de deur met betrekking tot je eigen ontwikkeling en verbeterpunten. En ook heb je een sparringpartner die zich buiten jouw afdeling of team bevindt. Dat is belangrijk omdat dit er ook voor zorgt dat je als startende manager een frisse blik houdt en niet meegezogen wordt door de denkwijze en visie van je eigen afdeling of team.

Tip 8: Bereid je goed voor op gesprekken en overleggen

Wil je iets regelen of heb je een belangrijk gesprek? Bereid dit dan goed voor. Je kunt natuurlijk nooit alles zo voorbereiden dat er geen onverwachtse dingen gebeuren. Maar je kunt wel nadenken over de mogelijke verschillende situaties en bedenken hoe jij als beginnende manager op deze verschillende situaties wilt reageren. Een goede voorbereiding is het halve werk en zorgt ervoor dat je minder snel voor verassingen komt te staan. Ook komt het jouw zelfverzekerdheid als startende leidinggevende ten goede.

Tip 9: Zorg goed voor jezelf

Je kunt alleen een goede leidinggevende zijn als je goed voor jezelf zorgt. Dat betekent niet dat ik van mening ben dat je topfit moet zijn en een marathon moet kunnen lopen. Maar je zult er als beginnende manager wel voor moeten zorgen dat je zo gezond mogelijk leeft. Gezond eten, voldoende beweging en nachtrust zorgen ervoor dat jij mentaal en lichamelijk in staat bent om een team te managen. Merk jij dat je uit balans raakt zoek dan hulp bij iemand. Praat erover met collega’s of vrienden of zoek professionele hulp. Als je dit op tijd doet voorkom je uitval. Dat is goed voor jezelf als beginnende manager zorgen!

De laatste tip alweer!

Dat waren 9 tips voor beginnende managers gericht op het leren kennen van je team, de organisatie en jezelf. De laatste tip is een tip die eigenlijk van belang is voor alle bovenstaande tips. Dus bij deze:

Tip 10: Investeer in een coachingstraject

Nu denk je misschien waarom? Maar wat mij betreft is het heel erg simpel. Als je een beginnende manager bent heb je tijd en ruimte nodig om te sparren. Vaak hebben jouw collega’s daar geen tijd voor. Dat is natuurlijk logisch want een managementfunctie is een drukke baan. Maar toch is het belangrijk dat jij de tijd en ruimte krijgt en neemt om aan je ontwikkelpunten en verbeterpunten te werken. Als je dat doet met een coach dan wordt het onderdeel van je werk en maak je bewust tijd voor jouw coachingssessies. In die sessies kun je dan aandacht en tijd besteden aan de eerste 9 tips. Wil je meer weten neem dan contact met mij op.

Comments are closed.