dit-is-management

Een boek winnen via Instagram gebeurt mij niet zo vaak. En al helemaal niet als het dan ook nog eens een managementboek is. Want management is nou eenmaal niet een hot item op Instagram. Toch won ik het boek ‘Dit is Management, 25 jaar in 10 thema’s’ via de Instagrampagina van Managementboek. In het kort: ik ben heel enthousiast over de opbouw van dit boek. 10 verschillende management thema’s, 10 verschillende visies van mensen met kennis over het thema, 10 keer een bijbehorende interessante boekenlijst en dat alles met een boeiend voorwoord. Zo zouden meer boeken opgebouwd mogen worden. Ik deel hierna mijn highlights van voorwoord tot en met het laatste thema. Past dit boek bij mijn visie over veranderaars en dwarsdenkers?

Voorwoord – Annegreet van Bergen

In het voorwoord zet Annegreet van Bergen direct de toon met een uiteenzetting van management in de afgelopen jaren. Bij de zin: “Maar in een land met hoogopgeleide kenniswerkers moeten leidinggevenden niet zozeer over kennis, maar vooral over sociale vaardigheden beschikken om het beste uit hun mensen te halen” heb ik een uitroepteken gezet. He-le-maal mee eens. Werknemers, het zijn net mensen zeg ik weleens gekscherend.

25 jaar Leiderschap – Joep Schrijvers

Van het oudste naar het nieuwste leiderschap advies in één hoofdstuk. Een lesje in geschiedenis en leiderschapsvormen dus. Dit gaat verder dan 25 jaar leiderschap. Dit gaat over leiders uit de geschiedenis en wat wij daarvan kunnen leren. Heel erg leerzaam als je het mij vraagt, vooral ook met de visie van Joep Schrijvers erbij. Waar ik zelf in geloof en wat ik ook terug zag komen in dit hoofdstuk is dat leiderschap afhankelijk is van de situatie. Als manager doen wat in de situatie nodig is.

25 jaar Strategisch management – Hans Strikwerda

Strategisch management gaat over bepalen hoe bedrijven zich positioneren in de markt. En de strategie bepaalt hoe succesvol bedrijven worden. In dit hoofdstuk neemt Hans Strikwerda de lezer mee in zijn visie. Hij geeft onder anderen aan dat strategie een opvolgend proces is van strategisch denken, continu bijsturen, een vlottende portfolio en het uitvoeren. Klinkt eenvoudig en toch ben ik me ook bewust van de complexiteit die veel managers ervaren als het over strategie en innovatie gaat. Vooral op het vlak van management, bestuur en organisatie zoals Hans Strikwerda het verwoord. Herkenbaar.

25 jaar Verandermanagement – Jaap Boonstra

‘Veranderen is gewoon doen’ is wat ik altijd zeg als veranderaar en dwarsdenker. Hoe fijn is het dan ook om te lezen dat er geen beste manier bestaat voor een succesvolle organisatieverandering. Jaap Boonstra beschrijft de rollen van de verandermanager in de afgelopen 25 jaar. En als we dan naar het nu gaan is hij van mening dat veranderen een activiteit van velen binnen de organisatie is. Mensen die willen en kunnen veranderen zijn gebaat bij nieuwsgierigheid, omgevingsbewustzijn en zelfbewustzijn. Heel erg mooi verwoord dit. Want een betere wereld begint bij jezelf. Ook en juist als je manager bent.

25 jaar Marketing – Peter Leeflang

Marketing vind ik een bijzonder thema. Voor mij altijd een beetje ongrijpbaar en een ver van mijn bed show want ik heb er niet zoveel mee te maken. Of toch wel? Peter Leeflang beschrijft de basis van marketing als het inventariseren van de wensen van de markt, en het vervolgens bedenken en ontwikkelen van producten en diensten die daaraan zo goed mogelijk tegemoet komen. Marketing is dus voor iedereen, ook voor overheidsbedrijven en ook voor leidinggevenden in de dienstverlenende sectoren. Interessant toch? Nog interessanter is de S.T.O.P theorie ter vervanging van de 4 P’s, met als tipje van de sluier bij de T dat de meeste gehoorde klacht “Waste of time” is.

25 jaar HRM – Aukje Nauta

Dat HRM psychologie integreerde met sociologie en economie wist ik niet. Dat vind ik echt zo fijn aan dit boek. In elk hoofdstuk staan nuttige weetjes die je kennis van management in brede zin verrijken. Aukja Nauta vertelt in dit hoofdstuk over de opmars die HRM gemaakt heeft. Er wordt geschreven over het psychologische contract dat gaat over hoe werknemers hun ruilrelatie in de zin van verwachtingen, complimenten en ontwikkelingsmogelijkheden met hun werkgever beleven. Naast het psychologische contract gaat dit hoofdstuk onder anderen ook over het ontwikkelingsgericht denken en doen en dat daar veiligheid voor nodig is. De veiligheid die er helaas in de praktijk vaak niet is.

25 jaar Projectmanagement – Rudy Kor

Projectmanagement of procesmanagement? Die twee worden vaak door elkaar gehaald. Een project levert een uniek resultaat op volgens Rudy Kor. Dit in tegenstelling tot een proces dat niet resultaatgericht maar doelgericht is. Wat ik zelf ervaar en waar ik mij dus ook in kan vinden is dat het label project veel te makkelijk gebruikt wordt en vaak verkeerd wordt ingezet. Eigenlijk is het heel simpel: een project in termen van projectmanagement heeft een duidelijk begin en eind met een product dat opgeleverd wordt. Een interessant voor managers zonder projectmanagement ervaring.

25 jaar Kwaliteitsmanagement – Leo Kerklaan

Kwaliteit is een belangrijke pijler binnen organisaties. Elke organisatie wil de klant goed bedienen, of dat nu gaat om een product of om een dienst. De klant zal altijd centraal (moeten) staan. En dit geldt daardoor ook voor kwaliteit omdat er altijd gekeken wordt naar hoe iets beter kan worden of gaan. Leo Kerklaan is eerlijk als hij zegt dat de route die kwaliteitsmanagement aflegt anders is gelopen dan hij verwacht had. Alle afdelingen binnen een organisatie zijn tegenwoordig bezig met kwaliteit. Dit maakt de rol van kwaliteitsmanagement heel anders. In dit hoofdstuk staat interessante informatie die je als manager aan het denken zet over jouw rol voor wat betreft de kwaliteit.

25 jaar Online – Menno Planting

Online en digitaal werken. Het is haast niet meer te negeren. Je moet eraan geloven als je mee wilt draaien in de maatschappij. Ik herken veel in de visie van Menno Planting vooral over het overschatten van nieuwe technologische middelen op korte termijn en het onderschatten van deze middelen op de lange termijn. Alles wat nieuw is willen we in organisaties vaak direct en het moet dan ook direct goed werken volgens de medewerkers. En aan de andere kant willen we sommige nieuwe technologieën gewoonweg niet. Want zo gaat het toch ook goed? Totdat we het nodig hebben als we bijvoorbeeld in één keer genoodzaakt zijn om langdurig thuis te werken. Dan komen we erachter dat we veel online kunnen doen dan we hadden verwacht.

25 jaar Rijnlands – Jaap Peters

Rijnlands, wat is dat? Voor mij was de informatie in dit hoofdstuk nieuw. Jaap Peters legt duidelijk uit dat een Rijnlandse organisatie een organisatie is waarbij geld een middel is en geen doel. Het gaat om solidariteit, vakmanschap en zelfsturing. Het tegenovergestelde is een Angelsaksische organisatie waarin het individu centraal staat als hulpmiddel van de organisatie en waar het draait om produceren en geld verdienen. Op dit moment zijn er meer Angelsaksische organisaties in de wereld dan Rijnlandse organisaties. Toch ziet Jaap Peters ook een kanteling bijvoorbeeld in Amerika waar Rijnlands ondernemen langzaam voet aan wal zet. Zijn visie is interessant en zet mij aan het denken.

25 jaar Coaching – Marijke Lingsma

Coaching is een term die nog niet veel langer dan 25 jaar bestaat voor organisaties. Marijke Lingsma vertelt vol enthousiasme en passie over systeemgericht coachen. Helemaal geweldig! Zeker nadat ik de opleiding Systemisch Werken gevolgd heb en precies weet wat ze bedoelt. Teamdynamieken zijn zo voelbaar. Er valt zoveel informatie te halen uit de dynamiek en interactie. Wat ik erg mooi vind is hoe zij het onderscheid maakt tussen privé en persoonlijk en uitlegt dat dit niet hetzelfde is. En wat denk je van de verschillende rollen die je kunt hebben. Dat je bijvoorbeeld een goede specialist maar een slechte collega kunt zijn. In dit hoofdstuk staat zoveel interessante en bruikbare informatie voor managers. Hoe interessant is dat?

Managementboek – Kees Visser en Phillip van Coevorden

Managementboek heeft het laatste hoofdstuk gebruikt om 25 jaar terug te blikken en toch ook kort 25 jaar vooruit te kijken. Ik word enthousiast als ik lees over een idee om Managementboek als platform neer te zetten. Dit laatste hoofdstuk is een inspirerend hoofdstuk met alle ups en een aantal downs van de start-up Managementboek tot een goedlopend bedrijf Managementboek.

Nogmaals, ik vond dit een heerlijk boek om te lezen. In dit boek vind je een mooi overzicht van de verschillende managementvormen inclusief geschiedenis, het nu en soms een kleine vooruitblik. Door dit boek wordt nog duidelijker dat de verschillende managementvormen samenhangen met elkaar. Er liep een duidelijke rode draad door de verschillende verhalen waardoor dit boek leest als één geheel.

Boeken die ik nog wil lezen:

Uit de leeswijzers achter de hoofdstukken heb ik de volgende boeken gehaald die ik in de komende tijd nog wil gaan lezen.

  • Het leiderschapsboek voor Vrouwen (Marja Hagenaar)
  • Veranderen als samenspel (Jaap Boonstra)
  • Project canvas (Rudy Kor, Jo Bos en Theo van der Tak)
  • Aan de slag met teamcoaching (Marijke Lingsma)
  • Doorbreek de cirkel (Arend Ardon)
  • De vijf kritische succesfactoren voor coaching (Ger van Doorn/Marijke Lingsma)

Wil je meer weten over mij of over Change the Habit? Neem dan een kijkje op mijn website of neem contact met mij op voor een kennismaking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>